سنگ آنتیک آريو

a  n  t  i  q  u  e  -  s  t  o  n  e  

زندگی زیباترین هدیه الهی است و با خلاقیت و توانایی میتوان این زیبایی را متبلور نمود.

هدف کلی از ارائه طرحهای سنگی

در قدیم الایام استفاده از هر امکاناتی به نظر دچار ضعف و نقصانهایی بود که بعد ها با رفع آن بشر توانست زندگی راحت تری را برای خود دست و پا نماید مثلا در مسیر عبور و مرور از چهار پایان استفاده مینمود هم اکنون به هواپیما رسیده است و ....
ولی در معماری ساختمان بزرگترین اشتباهات در حال رخ دادن است قدم الایام وارد حیاط منزل میشدیم ابتدا منظره زیبای حیاط باغ حوض شروع به هنر نمایی در جلوی چشمان ما رفع خستگی روحی و روانی و محل جداسازی کار و استراحت را مشخص می نمود ولی حالا چطور؟

چاره چیست؟

 1- همت ملی
 2- نقاط اثر گذار دانشگاهها و مراجع فنی ساختمانی
 3- سیاستهای ویژه حمایتی دولت
 4- تهیه سناسنامه دقیق ساختمان با تکیه به معماری ایرانی
 5- درخواست از ساخت و سازگران برای اجرای دقیق متن شناسنامه فوق به امید روزی که بتوان حداقل در جاهایی که امکان آن هست معماری ایرانی را به معماری جهانی تبدیل نماییم نه معماری دیگران را جایگزین معماری خود نماییم.

در عصر حاضر وجود حالتهایی که نشان از به وجد آمدن بشر و یا احساس وجود لحظات حساس در خود را به طریق گوناگون به نمایش میگذارد. یکی به هوا می پرد ، یکی کف میزند و شادی میکند یکی داد و هوار میکشد، یکی اشک میریزد و یکی نیز آن لحظات را ثبت مینماید. معمولا در کارهای شیک و لوکس آنتیک کاری شده مزین به طرحهای موجود در آنتیک آریو یکی از حالات فوق انجام میگیرد ( گرفت عکس) که این موجب مباهات ما و گواه زیبایی کار ماست.

آیا میدانید که تمام اجزای تشکیل دهنده و رنگ طرحهای ما فقط و فقط از سنگ میباشد و هیچگونه محصولات متفرقه در آن بکار نرفته است.

استفاده از طرحهای گوناگون:

چنانچه افرادی بعد از اینکه کار ساختمانی آنها به پایان رسید تقاضای خرید این نوع تابلو را بنمایند در چنین مواقعی بوسیله رول پلاک میتوان به سهولت در هر جایی از اتاق یا نما به دلخواه آنرا نصب نمود.

طراحی و اجرای تصاویر شخصی و خانوادگی ، آرم شرکتها ، نهادها ، ادارت و موسسات ، چهره های شاخص ورزشی ، سینمایی ، تاریخی ، مذهبی ، و غیره

طرح ها

آنتيك آريو

سنگ آنتيك

جهت ديدن در ابعاد واقعي و نمونه هاي بيشتر اينجا كليك كنيد

طرح ها آشپزخانه
نما ورودیها